Bebek Fotoğrafçısı, Fotoğrafçılık Yarışması, Ödüller, Hamile ve Ebeveynler, Yoga Pilates, Ferda Saraçoğlu

Tendinit ( Tendinopati ), Tenosinovit

Oca 22, 2022 | Doğum Koçu, Fizyoterapist | 0 yorum

• Tendinit tendon ile ilişkili dejenerasyon ve inflamasyonu tanımlayan ağrılı bir durumdur.

• Intratendinöz lezyonlar ileri yaşta görülür, azalmış tendon vaskülaritesi ve sık tekrarlanan hareketlerle ilişkilidir.

• Tenosinovit paratendinöz yapıların veya sinovyal kılıfların akut ve kronik inflamasyonudur

Paratendinöz ve tendinöz inflamasyonun en sık etyolojik nedeni tekrarlayıcı hareketlerdir.

• Direkt travma ile tetiklenebilir veya septik orjinli olabilir.

• Aşırı kullanma, alışılmamış aktivite, ekstremite diziliminde bozukluk, kas kuvvet dengesizliği, bacaklar arası uzunluk farkı, artritik eklemler, kas kısalıkları, esneklikte azalma, uygun olmayan ayakkabı kullanımı (alt ektremite tendinitlerinde) tendinite ve tenosinovite neden olabilir

Tenosinovit ayrıca Romatizmal Hastalıklar ile birlikte de görülebilir.

• Klasik bulgu hareketle ağrıdır, özellikle etkilenen bölgenin pasif gerilmesi veya kontraksiyonu ile ortaya çıkar.

• Etkilenen kas ve kas gruplarının hareketlerinde limitasyon, fonksiyonel kuvvette azalma, tendona komşu yapılarda ağrı,tendon hareketlerinde krepitus, lokal şişlik, ısı artışı, hassasiyet ve nodülle karakterizedir.

• Dokunun derinliğine bağlı olarak eritem bulunabilir.

En sık karşılaşılan tendinitler; Rotator Cuff Klasik Tendiniti, Bisipital Tendinit, Hamstring Tendinit, Popliteal Tendinit, Patelkar Tendinit, Aşil Tendiniti, Peroneal Tendiniti, Posterior Tibial Tendinittir

• En sık karşılaşılan tenosinovitler; De Quervain Tenosinoviti, Tetik Parmak, El bileği fleksör ve ekstansör tenosinovitlerdir.

BURSİT

Bursalar kemik çıkıntılar üzerindeki tendon ve kasların arasında bulunan içleri synovia ile dolu keseciklerdir ve onların hareketini kolaylaştırır.
• Bursaların görevi şok absorbsiyonu, dokular arası sürtünmeyi azaltmadır.
• Ayrıca serbest sinir sonlanmaları açısından zengindir bundan dolayı ağrının kolay açığa çıkmasına ve şiddetli hissedilmesine yol açabilir.
Bursit etyolojisinde rol alan faktörler direkt travma,kronik aşırı kullanım, friksiyon, ekstremite diziliminde bozukluk, artritik eklemler, kas kısalıkları, hatalı pozisyonlar, enfeksiyon, sistemik hastalıklar ve fonksiyon yaralanmalarıdır. Lokalize ağrı genellikle başlangıç yakınmasıdır. Şişlik, eritem, hassasiyet ve hareket kısıtlılığı bursitin diğer klinik bulgularıdır.
En sık karşılaşılan bursitler; Subakromiyal Bursit, Subdeltoid Bursit, Skapulotorasik Bursit, Olekranon Bursit,Trokanterik Bursit, İliopektineal Bursit, İskiyal Bursit, Pes Anserin Bursit, Prepatellar Bursit, İnfrapatellar Bursit, Retrokalkaneal Bursittir.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
• Tendinit, tenosinovit ve bursitlerde benzer tedavi yaklaşımları uygulanmaktadır. • Aktivite modifikasyonu, risk faktörlerinin eğitimi
• İstirahat, immobilizasyon (ağrı ve enflamasyonu kontrol etmek)
• Ortezleme, splintleme (immobilize etmek, desteklemek)
• EFA (ağrı ve enflamasyona yönelik)
Kompresif bandajlama (bursitlerde şişliği kontrol altına almak)
• Klasik ve derin friksiyon masajı (ağrıyı azaltmak, dolaşımı artırmak, doku esnekliğini artırmak)
• Germe egzersizleri (kısalıkları gidermek, normal esnekliği sağlamak ve eklem hareketini artırmak)
• NEH egzersizleri (eklem hareketini artırmak ve korumak)
Kuvvetlendirme ve endurans egzersizleri (kas kuvvet ve enduransını arttırmak ve korumak)
• Proprioseptif egzersizler
• Postür egzersizleri (postüral düzgünlüğü artırmak ve korumak)
• Uygun ayakkabı kullanımı (alt ekstremiteyi ilgilendiren durumlarda)
• Ergonomik düzenlemeler ve biyomekaniksel re-edükasyon (doğru vücut hareketleri ve güvenli hareket patenlerinin öğretilmes
DONUK OMUZ ADHEZİV KAPSULİT FROZEN SHOULDER

Glenohumeral eklemin enflamasyonu olup, ilerleyici ağrı, sertlik, ve tüm düzlemlerde aktif ve pasif hareketlerde ciddi kısıtlılıkla karkterizedir.

Daha çok 40 yaşından sonra ve kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülmektedir

Fakat erkeklerde hastalık daha fazla fonksiyon kaybına neden olmakta ve tedavisi daha uzun sürmektedir.

Diyabet hastların daki görülme oranı hasta olmayan kişilere oranla daha yüksektir.

-Primer(idiopatik) ve sekonder donuk omuz olmak üzere iki tipi vardır.

İdiopatik donuk omuzda sebebi belli değildir kendiliğinden gelişir. Sekonder donuk omuzda ise bir travmayı takiben veya bir hastalığa sekonder olarak gelişmektedir.

Sekonder donuk omuz nedenleri

 • Omuz patolojilerine sekonder
 • Diabetus mellitus (şeker hastalığı)
 • Tiroid bozuklukları
 • Kardiak hastalık, bay pass cerrahisi
 • Boyun omurga rahatsızlığı
 • Mastektomi
 • Parkinson hastalığı, hemipleji, torasik outlet sendromu
 • Amfizem, kronik bronşit
 • Omuz yaralanmaları veya cerrahisi
 • Uzun süreli hareketsizlik

Semptomları: ağrı, hassasiyet, tüm düzlemlerde aktif ve pasif hareketlerde kısıtlılık, eklem sertliği, kullanmama atrofisi (kas kısalığı), uyku bozukluğu ve eklem disfonksiyonudur.

En çok kısıtlanan omuz hareketleri, abduksiyon,eksternal rotasyon, fleksiyondur. Kol adduksiyonda ve internal rotasyonda tutulur.

Hastalığın , her biri farklı tedavi isteyen 3 farklı evresi vardır.

Evre 1 ( freezing phase): 2-9 ay sürebilir

Ağrı ve hareket kısıtlılığı artmıştır. Kas spazmı görülür, özellikle gece ağrısı ve aktivite ağrısı vardır.

Evre 2 ( frozen phase) : 3-12 ay arası sürebilir.

Ağrı azalmış, hareket kısıtlılığı devam etmektedir. İstirahatte ağrı azalmıştır., gece ağrısı devam etmektedir. Tüm düzlemde omuz hareketleri kısıtlanmıştır. Günlük yaşam aktiviteleri ciddi kısıtlanmıştır.

Evre 3 ( thawing phase) : 12-42 ay arası sürebilir.Ağrı ve hareket kısıtlılığı azalmıştır.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Fizyoterapi ve rahbilitasyon uygulamaları ev programları ile kombine bir şekilde donuk omuz tedavisinin her evresinde köşe taşlarından birisidir.

Evre 1 : ağrı ve hareket kısıtlılığı fazla

 • Ağrı, enflamasyon, kas pazmı kontrolü
 • NEH artırıcı egzersizler
 • NEH artırıcı manuel teknikler
 • Dinamik splint uygulamları
 • Kas kuvvetlendirme egzersizleri
 • Propriyoseptif egzersizler
 • Postür egzersizleri
 • Eğitim ve aktivite modifikasyonu
 • Ev egzersiz programı

Evre 2: ağrıda azalma, hareket kısıtlılığı devam etmekte

 • Ağrı kontrolü
 • NEH artırıcı egzersizler
 • Propriyoseptif egzersizler
 • NEH artırıcı manuel teknikler
 • Dinamik splint
 • Kas kuvvetlendirme ve endurans egzersizleri
 • Postür egzersizleri
 • Ev egzersiz programı

Evre 3: ağrıda azalma, hareket kısıtlılığında azalma

 • NEH, kas kuvveti ve enduransını artırıcı egzersizler.

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop